За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

  Автомобилно машиностроене

Завършилите специалността притежават съвременна многообразна фундаментална и практическа подготовка, получена в модерни учебно-производствени условия. В практическото обучение се  използва  материално-производствената  база на различни фирми в гр. Ловеч. Учебният план на специалността включва изучаване на  специализирани  програмни   продукти за  проектиране  в автомобилното  машиностроене,  компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи. Реализацията  на завършилите  специалисти е във фирми, производители на автомобили, оборудване, изработка  на  детайли и резервни части за автомобили, дистрибутори и потребители на МПС. В тези фирми специалистите могат да бъдат конструктори,  технолози,  мотажници, диагностици,  маркетингови  и организационно-управленски  персонал.

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.