За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация за дипломантите

     

Необходимо е да получите служебна бележка от Учебен отдел, че сте положили всички изпити. Тази бележка Ви дава правото да получите задание за дипломна работа.

 

Документи:

1. Задание за дипломна работа - Ръководителя заедно със студента

2. Декларация за оригиналност на резултатите - студента

3. Резюме на дипломната работа - студента

4. Резензия на дипломната работа - Предложен от Ръководителя рецензент

5. Отзив на ръководителя на дипломната работа - Ръководителя

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.