За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

специалност "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

   Специалистите,  имат знания и възможности да работят по широк кръг задачи, свързани с  разработване, производство, експлоатация, диагностика и  сервиз на електротехнически устройства, енергийни и комуникационни съоръжения в електроснабдителни  мрежи  и системи. Завършилите  специалността могат да се реализират като организатори в производството и управленски персонал, сервизни и консултантски специалисти.

    

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.