За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Направление "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" включва две специалности:

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

   Специалистите,     имат  знания  и  възможности  да  работят  по  широк  кръг  задачи,  свързани  с  разработване, производство, експлоатация,  диагностика  и  сервиз   на  електротехнически  устройства, енергийни  и  комуникационни  съоръжения в електроснабдителни  мрежи  и  системи. Завършилите  специалността могат  да  се реализират  като организатори в производството и управленски персонал, сервизни и консултантски специалисти.

 

Компютърни системи и технологии

Специалността  дава многообразни възможности   за   реализация.  В  обучението се използва   компютърна   база   с     модерни  технически и програмни средства.    Изучават  се    специализирани  програмни   продукти за  проектиране  в  електрониката  и машиностростроенето,  компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи.  Завършилите      специалността са  предпочитани  кадри  във  фирми  за разработване,   използване   и   поддържане  на   информационни  технологии  и компютърна  техника, във финансови и банкови институции  за внедряване  и  поддържане на програмни  продукти  и  апаратни средства. 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.