За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Направление "МАШИНОСТРОЕНЕ" включва две специалности:

 

Автомобилно машиностроене

Завършилите  специалността  притежават съвременна многообразна  фундаментална и практическа подготовка, получена в модерни учебно-производствени условия. В практическото обучение се  използва  материално-производствената  база   на   Автомобилен    завод – гр. Ловеч. Учебният план на специалността включва изучаване на  специализирани  програмни   продукти за  проектиране  в автомобилното  машиностроене,  компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи. Реализацията  на завършилите  специалисти   е   във фирми , производители на автомобили , оборудване, изработка  на  детайли и резервни части  за  автомобили, дистрибутори и  потребители на МПС. В тези фирми специалистите могат да бъдат конструктори,  технолози,  мотажници, диагностици,  маркетингови  и организационно-управленски  персонал.

МАШИНОСТРОЕНЕ 

Широкопрофилна специалност за подготовка на кадри в областта на  разработването и внедряването както на традиционните, така и на нови  материали и технологии в  машиностроенето. Учебният план на специалността включва изучаване на  специализирани  програмни   продукти за  проектиране  в машиностроенето,  компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи. Завършилите получават необходимите знания и умения  в приложението и на съвременни компютърни методи за проектиране  и разработване на технологични процеси и екипировка. Реализацията на специалистите е свързана с упражняване на  технологична, проекто-конструкторска, организационна и други специализирани дейности, свързани с функционирането и управлението на фирмите.

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.