За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

специалност "Компютърни системи и технологии"

Специалността  дава многообразни възможности за реализация.  В обучението се използва   компютърна база с модерни технически и програмни средства. Изучават се специализирани  програмни продукти за проектиране в електрониката и машиностростроенето, компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи. Завършилите специалността са предпочитани кадри във фирми за разработване, използване и  поддържане  на информационни  технологии и компютърна  техника, във финансови и банкови институции  за внедряване  и  поддържане на програмни  продукти  и  апаратни средства. 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.