За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНЕ 

Широкопрофилна специалност за подготовка на кадри в областта на разработването и внедряването както на традиционните, така и на нови  материали и технологии в  машиностроенето. Учебният план на специалността включва изучаване на  специализирани  програмни   продукти за  проектиране  в машиностроенето,  компютърна графика и CAD/CAM/CAE системи. Завършилите получават необходимите знания и умения  в приложението и на съвременни компютърни методи за проектиране  и разработване на технологични процеси и екипировка. Реализацията на специалистите е свързана с упражняване на  технологична, проекто-конструкторска, организационна и други специализирани дейности, свързани с функционирането и управлението на фирмите.

                

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.