За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Научна сесия - TechCoLovech 2017

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 Председател:

доц. д-р инж. Пенчо Пенчев –  Директор на ТК - Ловеч

Членове:

доц. д-р Веселин Ненков

доц. д-р инж. Христо Тодоров

доц. д-р инж. Христо Недев

гл. ас. д-р инж. Милко Дочев

гл. ас. д-р инж. Стефан Стойчев

гл. ас. д-р инж. Боян Стойчев

Венцислав Христов – Зам. Кмет Общ. Ловеч

Илия Кузманов – студ., ІІ курс, спец. Е

Христофор Христов – студ. ІІ курс, спец. АМ

 Секретар:

инж. Мадлена Жилевска - conference_tk@mail.bg

 Научни направления:

  • Електротехника и електроенергетика
  • Електроника и комуникационна техника
  • Автоматика и компютърни системи
  • Машиностроене и уредостроене
  • Технология в машиностроенето и текстилното производство
  • Икономика и управление
  • Математика и физика

 Срокове:

    28.04.2017 г. изпращане на заявките за участие в научната сесия

    19.05.2017 г. краен срок за изпращане на докладите

Указания за участие:

·         Максимален обем на докладите до 6 стандартни страници;

·         Докладите трябва да се представят в посочения срок по електронната поща или на електронен носител във формат Microsoft Word

Форматиране на докладите:

·           Формат на страницата: А4, Orientation; Portrait; margins; Top – 2 сm, Bottom – 2 сm, Left – 3,5 сm, Right- 2 сm. Номерация на страниците – долу, централно.

·           Шрифт: Times New Roman, размер 14рt, разстояние между редовете (line spacing 1,5)

·           Заглавие: главни букви, получер (bold) шрифт, централно

·           Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: под заглавието, шрифт курсив (Italic), центрирана

·           Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора, курсив (Italic), центрирана

·           Основен текст:започващ след един празен ред под местоработата, двустранно подравнен (justified)

·           Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. При използване на изображение от външен файл – същият да бъде наличен във формат jpg. Под фигурата – номер и наименование, получер (bold) шрифт, центрирани.

·           Таблици: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата – номер и наименование, шрифт, курсив (Italic), дясно подравнени

·           Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (размер на шрифта 10 рt).

·           Резюме: до 8 реда

·           Ключови думи: до 5

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността за съдържанието им е на авторите.

Да се използва макетния файл публикуван на http://www.tklovech.org

 Докладите да се изпращат на e-mail:      conference_tk@mail.bg и представят отпечатани на хартия в ТК-Ловеч, кабинет 202.

 

Покана за научната сесия-pdf Покана за научна сесия - doc Шаблон за докладите

 

  

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.