За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ   КОЛЕЖ  -  ЛОВЕЧ

 Ви пожелава  на добър час в избрания път на висшето образование !!!

 

      Колежът приема студенти за обучение в    образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три  акредитирани професионални направления и четири  специалности:

     1. Направление “Машинно инженерство”

         ·   спец. Автомобилно машиностроене

         ·   спец. Машиностроене

    2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

         ·  спец. Електротехника

   3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

         ·  спец. Компютърни системи и технологии

 Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра / три години /

 

  

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.